THE YOURS 5:15pm • Your Mum Stage Powered by Acuvue

HK
THE YOURS

「香港目前最出色嘅噪音搖滾樂隊係?」

如果有人問起,我地會答 - The Yours。

由2005年組成至今,成員幾番更替,今年終於最強嘅樂隊陣容以全新專輯《Teenagarten》回歸,充滿黑色狂迷氣息嘅風格絕對會令你耳目一新。