WEDNESDAY CAMPANELLA 水曜日のカンパネラ (星期六)

日本
WEDNESDAY CAMPANELLA 水曜日のカンパネラ (星期六)

日本新生代潮團「水曜日のカンパネラ」將於Clockenflap 2017作首度香港公演!

 

可愛怪雞女主唱KOM_I (コムアイ) 造型百變百搭,以無定向連珠炮發嘅說唱混合多種曲風構成豐富嘅音樂性,狂野嘅台風每每令行過嘅路人都駐足觀看,經過日本武道館洗禮後更加壓場!